Soutěž dětí - Mikroregion Desinka

Hájili jsme barvy naší obce

Hájili jsme barvy naší obce v konkurenci dalších obcí regionu Mikroregion Litomyšlsko-Desinka. Tentokrát klání obcí Mikroregionu Litomyšlsko-Desinka připravila obec Poříčí. Tato akce slavila svůj šestnáctý ročník, který proběhl 3. června 2016.

Do areálu bývalé školy v Mladočově se sjely obce patřící do tohoto regionu se svými zástupci, kterými byli žáci prvních a druhých stupňů základních škol za doprovodu učitelů, starostů či jiných kompetentních osob. Soutěžících bylo celkem nahlášeno 130. Organizátoři připravili pro žáky mnoho pohybových, dovednostních i znalostních disciplín, které byly podpořeny místy obtížným terénem, což způsobilo nemalou únavu. Předpokládáme, že si to všichni užili i přes náročné vypětí všech sil. Po doběhnutí na soutěžící čekal oběd a organizátoři během něho spočítali výsledky, které po pauze vyhlásilo. Naši obec reprezentovalo jak družstvo mladších ve složení Záruba David, Záruba Dominik, Maloch Matěj,  Malochová Karolína a Dubcová Monika, tak i družstvo starších ve složení Horák Jiří, Zejda Adam, Šplíchalová Andrea, Boštíková Denisa a Pilařová Iva. Ačkoliv naši reprezentanti byli mnohdy v jednotlivých disciplínách na prvních pozicích, bohužel to nestačilo na vítězství. Ale jak se říká: „Není důležité vyhrát a zúčastnit,“ držíme se tohoto hesla a odnášíme se spoustu zážitků z tohoto dne a děkujeme za příkladnou reprezentaci obce.