Povinná publicita projektu "Sociální bydlení v č.p. 39, Chotěnov"

Datum: 6. 3. 2020 | Počet fotografií: 0

SOCIÁLNÍ BYDLENÍ V Č.P. 39, CHOTĚNOV

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_079/0008760  

Projekt je spolufinancován Evropskou Unií v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Projekt bude realizován za pomoci Integrovaného regionálního operačního programu, PO 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, výzvy č. 79, specifického cíle 2.1: zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi. 

V rámci realizace projektu dojde podpoře koupi a rekonstrukce dlouhodobě nevyužívané, chátrající budovy, která bude adaptována pro potřeby sociálního bydlení a pořízení základního nezbytného vybavení. V objektu vznikne 5 bytových jednotek pro osoby v bytové nouzi. Osoby v bytové nouzi budou mít tak dostupnější nájemné sociální bydlení, které jim umožní získat nájemní smlouvu.