Bedřich Dvořák

Narodil se 18. 2. 1912 v Chotěnové u Litomyšle. Po ukončení střední průmyslové školy nastoupil do školy pro důstojníky lehkého dělostřelectva v záloze v Košicích a poté pokračoval ve studiu na Vojenské akademii v Hranicích u leteckého oddělení.

V Prostějově prošel roku 1937 aplikačním leteckým kursem a začal působit v hodnosti poručík u 37. letky 2. let. pluku. Dne 1. 2. 1938 byl jmenován polním pilotem letcem.

Protektorát opustil 11. 6. 1939 a přes Polsko odplul do Francie. Zde byl po vyhlášení války Německu odeslán do stíhacího výcviku v Chartres, odkud odešel v březnu 1940 ke Groupe de Chasse III/7. V leteckém boji byl 31. března t.r. lehce zraněn, podařilo se mu však se svým Moranem 406 nouzově přistát.

Po příjezdu do Velké Británie byl v Cosfordu přijat do řad RAF v hodnosti Pilot Officer a 19. 9. 1940 přišel k 312. čs. stíhací peruti. Sloužil zde až do června 1942 a postupně dosáhl anglické hodnosti Flight Lieutenant.

U peruti uskutečnil celou řadu operačních letů různého charakteru od pohotovostních startů proti hlášenému nepříteli, přes hlídky konvojů až po ofenzivní lety nad okupovanou Evropu. Dne 21. 3. 1942 zahnali nad mořem se Sgt. Dobrovolným Junkers 88, který odletěl s vyřazeným motorem.

Při doprovodu bombardérů Boston nad přístav v Cherbourg 3. 6. 1942 byla peruť napadena silnou skupinou stíhaček Fw 190. V nastalém souboji byl Spitfire F/Lt. Dvořáka zasažen otřásla jim exploze. Pilot použil k záchraně padáku a po dopadu do moře zůstal zapleten v jeho šňůrách takřka hodinu, než ho vyčerpaného vyzvedli francouzští rybáři, kteří jej předali Němcům.

Kpt. Dvořák pak do konce války strávil zajetí v pověstném táboře Stallag Luft III v Saganu, kde pomáhal organizovat útěk prokopaným tunelem, kterého se sám zúčastnil, avšak padl do rukou Němcům.

Po osvobození tábora byl v dubnu 1945 převezen do Británie a 29. 6. 1945 byl odeslán k 312. peruti do Manstonu k oživení pilotní rutiny. Po návratu do vlasti působil jako štábní kapitán u čs. letectva. Přišel však únor 1948 a s ním zatčení a věznění. Po propuštění nucený život v ústraní.

Nositel francouzského válečného kříže, čtyř čs. válečných křížů 1939. čs. medaile za chrabrost a čs. vojenské medaile za zásluhy I. stupně. Bedřich Dvořák zemřel 27. 8. 1973 v Pardubicích.