Aktuálně

Nabídka volného prac.místa Charita Polička

Vyvěšeno: od 14. 5. 2024 do 11. 6. 2024
Název dokumentu Formát Velikost

Pozvánka do památníku v Hodoníně u Kunštátu

Vyvěšeno: od 4. 4. 2024 do 30. 9. 2024
Název dokumentu Formát Velikost

akce Spolku archaických nadšenců

Vyvěšeno: od 5. 2. 2024 do 5. 12. 2024
Název dokumentu Formát Velikost

    Název projektu: SOCIÁLNÍ BYDLENÍ V Č.P. 39, CHOTĚNOV


Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_079/0008760
Projekt SOCIÁLNÍ BYDLENÍ V Č.P. 39, CHOTĚNOV byl realizován za pomoci Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle IROP 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi. Číslo výzvy ŘO IROP 79. výzva IROP – SOCIÁLNÍ BYDLENÍ II.
Předmětem realizace projektu byla koupě a rekonstrukce dlouhodobě nevyužívané, chátrající budovy, která byla adaptována pro potřeby sociálního bydlení a pořízení základního nezbytného vybavení. V objektu vzniklo 5 bytových jednotek pro osoby v bytové nouzi. Cílová skupina odpovídá ETHOS a do projektu jsou vybrány všechny osoby v bytové nouzi. Osoby v bytové nouzi budou mít tak dostupnější nájemné sociální bydlení, které jim umožní získat nájemní smlouvu.
Realizace projektu probíhala od roku 2017 a byla ukončena v roce 2021. Obec Chotěnov mohla obdržet celkovou dotační podporu okolo 10 mil. Kč.
Projekt představuje pro obec Chotěnov jednu z velmi významných priorit. Hlavním cílem bylo vytvoření sociálního bydlení pro osoby v bytové nouzi, které byly identifikovány především na území obce Chotěnov a jeho blízkého okolí a splňují podmínky cílové skupiny. Tento cíl byl díky realizaci projektu a finanční podpoře poskytovatele dotace naplněn.