Aktuálně

26. 5. 2021 - Odstávka vody

Oznamujeme, že dne 26.5.2021 v dopoledních hodinách kvůli instalaci nových hydrantů nepoteče voda

Obec Chotěnov informuje, že díky dotaci přes Mikroregion Desinka jsme získali 20 ks kompostérů. Zájemci se mohou hlásit na obecním úřadě v úředních hodinách nebo po telefonu.

Datum: 6. 3. 2020 | Počet fotografií: 0

SOCIÁLNÍ BYDLENÍ V Č.P. 39, CHOTĚNOV

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_079/0008760  

Projekt je spolufinancován Evropskou Unií v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Projekt bude realizován za pomoci Integrovaného regionálního operačního programu, PO 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, výzvy č. 79, specifického cíle 2.1: zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi. 

V rámci realizace projektu dojde podpoře koupi a rekonstrukce dlouhodobě nevyužívané, chátrající budovy, která bude adaptována pro potřeby sociálního bydlení a pořízení základního nezbytného vybavení. V objektu vznikne 5 bytových jednotek pro osoby v bytové nouzi. Osoby v bytové nouzi budou mít tak dostupnější nájemné sociální bydlení, které jim umožní získat nájemní smlouvu.