Aktuálně

Připojujeme se k výzvě Pardubického kraje na pomoc Ukrajině. ????????

 
 
Humanitární pomoc je možné předat na obecním úřadě v Chotěnově v pracovní dny od 7:00 do 8:00 a od 12:00 do 13:00 hod. dále pak každé úterý v úřední hodiny od 15:00 do 18:00.
 
Aktuálně jsou potřebné následující věci:
 
- spacáky
- karimatky
- deky
- svítilny
- teplé oblečení
- rukavice
- dětské pleny
- hygienické potřeby
- volně prodejné léky
- obvazy a fixační materiál, zaškrcovadla
- trvanlivé potraviny
 
Sbírku koordinuje Pardubický kraj s Hasičským záchranným sborem Pardubického kraje. Z naší obce bude pomoc předána do krajského skladu humanitární pomoci v České Třebové.
 
Postupně budeme upřesňovat aktuální požadavky.
 
Děkujeme.
 
Za SDH a obec Chotěnov
Vojtěch Nádvorník - starosta SDH Chotěnov
tel.: 777 775 812

Zlepšení kvality ovzduší v obcích - nevyhovující kotle na tuhá paliva

Vyvěšeno: od 1. 3. 2022 do 31. 12. 2022
Název dokumentu Formát Velikost

    Název projektu: SOCIÁLNÍ BYDLENÍ V Č.P. 39, CHOTĚNOV


Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_079/0008760
Projekt SOCIÁLNÍ BYDLENÍ V Č.P. 39, CHOTĚNOV byl realizován za pomoci Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle IROP 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi. Číslo výzvy ŘO IROP 79. výzva IROP – SOCIÁLNÍ BYDLENÍ II.
Předmětem realizace projektu byla koupě a rekonstrukce dlouhodobě nevyužívané, chátrající budovy, která byla adaptována pro potřeby sociálního bydlení a pořízení základního nezbytného vybavení. V objektu vzniklo 5 bytových jednotek pro osoby v bytové nouzi. Cílová skupina odpovídá ETHOS a do projektu jsou vybrány všechny osoby v bytové nouzi. Osoby v bytové nouzi budou mít tak dostupnější nájemné sociální bydlení, které jim umožní získat nájemní smlouvu.
Realizace projektu probíhala od roku 2017 a byla ukončena v roce 2021. Obec Chotěnov mohla obdržet celkovou dotační podporu okolo 10 mil. Kč.
Projekt představuje pro obec Chotěnov jednu z velmi významných priorit. Hlavním cílem bylo vytvoření sociálního bydlení pro osoby v bytové nouzi, které byly identifikovány především na území obce Chotěnov a jeho blízkého okolí a splňují podmínky cílové skupiny. Tento cíl byl díky realizaci projektu a finanční podpoře poskytovatele dotace naplněn.