Úřední deska

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Vyvěšeno: od 25. 7. 2022 do 24. 9. 2022
Název dokumentu Formát Velikost

Informace stranám o počtu volebních okrsků

Vyvěšeno: od 2. 7. 2022 do 24. 9. 2022
Název dokumentu Formát Velikost

Usnesení ze zasedání zastupitelstva, které se konalo dne 12.7.2022

Vyvěšeno: od 19. 7. 2022 do 31. 12. 2022
Název dokumentu Formát Velikost

Rozpočtové opatření číslo 1

Vyvěšeno: od 17. 5. 2022 do 24. 12. 2022
Název dokumentu Formát Velikost

Informování občanů o odpadovém hospodářství

Vyvěšeno: od 5. 4. 2022 do 31. 12. 2022
Název dokumentu Formát Velikost

Pokyny a vzorový formulář pro vedení lesní hospodářské evidence od roku 2021

Vyvěšeno: od 5. 4. 2022 do 31. 12. 2022
Název dokumentu Formát Velikost

Usnesení ze zasedání zastupitelstva, které se konalo dne 1.3.2022

Vyvěšeno: od 8. 3. 2022 do 31. 12. 2022
Název dokumentu Formát Velikost

Rozpočet obce na rok 2022

Vyvěšeno: od 20. 12. 2021 do 31. 12. 2022
Název dokumentu Formát Velikost