Úřední deska

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce

Vyvěšeno: od 10. 5. 2022 do 17. 5. 2022
Název dokumentu Formát Velikost

Kalkulace cen vodné za rok 2021

Vyvěšeno: od 10. 5. 2022 do 25. 5. 2022
Název dokumentu Formát Velikost

Informování občanů o odpadovém hospodářství

Vyvěšeno: od 5. 4. 2022 do 31. 12. 2022
Název dokumentu Formát Velikost

Oznámení o navýšení vodného od 1.4.2022

Vyvěšeno: od 5. 4. 2022 do 31. 5. 2022
Název dokumentu Formát Velikost

Pokyny a vzorový formulář pro vedení lesní hospodářské evidence od roku 2021

Vyvěšeno: od 5. 4. 2022 do 31. 12. 2022
Název dokumentu Formát Velikost

Usnesení ze zasedání zastupitelstva, které se konalo dne 1.3.2022

Vyvěšeno: od 8. 3. 2022 do 31. 12. 2022
Název dokumentu Formát Velikost

Rozpočet obce na rok 2022

Vyvěšeno: od 20. 12. 2021 do 31. 12. 2022
Název dokumentu Formát Velikost